Skip navigation
Skip navigation

Chinese Rare Books : [322]

Search Chinese Rare Books
Browse Chinese Rare Books
Browse by:

http://www.anu.edu.au/legal/copyright.html

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 322
b22761330_m.tif.jpg

Man yan xin lou [3 juan] Jiangcanzi zhu 曼衍心漏 [3卷] 僵蠶子著

Author(s)Jiangcanzi
TypeText
Date Published-
Date Created2019
b22761056_m.tif.jpg

Qing wei ling bao deng tan mi zhi [1 juan] 清微靈寳登壇秘旨 [1卷]

Author(s)-
TypeText
Date Published-
Date Created2019
b22760751_m.tif.jpg

Zhong zhen xing mi 眾真醒迷

Author(s)-
TypeText
Date Published1909
Date Created2019
b22757715_m.tif.jpg

Shen xun pang zhu bian du 神訓旁註便讀

Author(s)-
TypeText
Date Published1890
Date Created2019
b22760994_m.tif.jpg

Qing jing jing tu zhu 清靜經圖註

Author(s)-
TypeText
Date Published1852
Date Created2019
b22761020_m.tif.jpg

Zao jun zhen jing 竈君真經

Author(s)-
TypeText
Date Published1902
Date Created2019
b2234830x_Part3_m.tif.jpg

Jie yin bao xun Fu Bochen ji 戒淫寶訓 傅伯辰輯

Author(s)Fu, Bochen
TypeText
Date Published1910
Date Created2019
b22760696_v.6_Part3_m.tif.jpg

Dao de jing hua lu [6 juan] Xie Guanneng ji 道德精華錄 [6卷] 謝冠能輯

Author(s)-
TypeText
Date Published1930
Date Created2019
b22348347_v.8_m.tif.jpg

Quan jie lu Liang Gongchen zhuan 勸戒錄 梁恭辰撰

Author(s)Liang, Gongchen
TypeText
Date Published1880
Date Created2019
b22761160_m.tif.jpg

Xiu zhen bao zhuan 修真寳傳

Author(s)-
TypeText
Date Published1879
Date Created2019
b22348311_m.tif.jpg

Se jie lu /Fu Bochen zhu 色戒錄 /傅伯辰著

Author(s)Buchen, Fu
TypeText
Date Published1864
Date Created2019
b22348323_PART2_m.tif.jpg

Shen shi jin dan 身世金丹擇要 [孫賦謙輯]

Author(s)-
TypeText
Date Published1896
Date Created2019
b22757739_PART2_m.tif.jpg

An shi deng 2 juan Bohaiqiushizhaizhu 暗室鐙 2卷 渤海求實齋主

Author(s)Bohaiqiushizhaizhu, 渤海求實齋主
TypeText
Date Published1927
Date Created2019
b22761196_attachment (2).tif.jpg

Dao tong da cheng Wang Dongting ji 道統大成 汪東亭輯

Author(s)Wang, Dongting 汪東亭
TypeText
Date Published1900
Date Created2019
b2276074x_v.6_m.tif.jpg

Dao de jing hua lu xu bian [8 juan] Xie Guanneng ji 道德精華錄續編[8卷]|謝冠能輯

Author(s)Xie,Guanneng 謝冠能
TypeText
Date Published1933
Date Created2019
b22760283_v.4_m.tif.jpg

Huan yuan pian Shi Tai (Xinglinzhenren) zhu 還源篇 石泰(杏林真人)著

Author(s)-
TypeText
Date Published1838
Date Created2019
b22348955_v.2_m.tif.jpg

Hui di shu 6 juan [Wang Dingzhu bian] 惠迪書 6卷 [王定柱編]

Author(s)-
TypeText
Date Published1896
Date Created2019

Updated:  12 April 2016/ Responsible Officer:  University Librarian/ Page Contact:  Library Systems & Web Coordinator