Skip navigation
Skip navigation

Chinese Rare Books : [306]

Search Chinese Rare Books
Browse Chinese Rare Books
Browse by:

http://www.anu.edu.au/legal/copyright.html

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 306
b2276074x_v.6_m.tif.jpg

Dao de jing hua lu xu bian [8 juan] Xie Guanneng ji 道德精華錄續編[8卷]|謝冠能輯

Author(s)Xie,Guanneng 謝冠能
TypeText
Date Published1933
Date Created2019
b22760283_v.4_m.tif.jpg

Huan yuan pian Shi Tai (Xinglinzhenren) zhu 還源篇 石泰(杏林真人)著

Author(s)-
TypeText
Date Published1838
Date Created2019
b22348955_v.2_m.tif.jpg

Hui di shu 6 juan [Wang Dingzhu bian] 惠迪書 6卷 [王定柱編]

Author(s)-
TypeText
Date Published1896
Date Created2019
b2276088x_v.4_m.tif.jpg

Dao zang xu bian. Di 1 ji /Min Yide ji 道藏續編. 第1集 /閔一得輯

Author(s)-
TypeText
Date Published-
Date Created2019
b22760854_v.2.tif.jpg

Tian lü sheng dian da quan :[13 juan] 天律聖典大全: [13卷]

Author(s)-
TypeText
Date Published1930
Date Created2019
b22761251_v.2_m.tif.jpg

Zhong mei xin fa : [2 juan] Woyun xian sheng zhu 種梅心法 : [2卷] 卧雲先生著

Author(s)-
TypeText
Date Published1876
Date Created2019
b22761184_v.2_m.tif.jpg

San yuan jiao dian [2 juan] 三元教典 [2卷]

Author(s)-
TypeText
Date Published1921
Date Created2019
b22760726_v.2.tif.jpg

San jiao sou shen da quan : [7 juan] 三教搜神大全 : [7卷]

Author(s)-
TypeText
Date Published1909
Date Created2019
b22760271_v.2.tif.jpg

Ling ju bao ce jing yi zhen zhuan : [2 juan] 靈虡寶册精一真傳 : [2卷]

Author(s)-
TypeText
Date Published1888
Date Created2019
b2234827x.tif.jpg

Yu li chao chuan 玉歷鈔傳

Author(s)-
TypeText
Date Published1888
Date Created2019
b22760246_v.2.tif.jpg

Chang dao zhen yan [5 juan] Hequzi bian 唱道真言 [5卷] 鶴臞子編

Author(s)-
TypeText
Date Published1843
Date Created2019
b22761366.tif.jpg

Longhu Shan san tai tian shu 龍虎山三台天書

Author(s)-
TypeText
Date Published-
Date Created2019
b22760258_v.2.tif.jpg

Feng sheng hui jie xian hua lu [2 juan] 奉聖回劫顯化錄 [2卷]

Author(s)-
TypeImage
Date Published1899
Date Created2019
b2276110x_v.2.tif.jpg

Chang dao zhen yan [2 juan] Qinghualaoren zhuan 唱道真言 [2卷] 青華老人撰

Author(s)Qinghualaoren; 青華老人
TypeText
Date Published1857
Date Created2019
b23493707_v.12.tif.jpg

Gui gong yu lu ci ji : 24 juan / Zhou Huizong ji 桂宫语录次集 : 24卷 / 周汇宗辑

Author(s)Zhou, Huizong; 周汇宗
TypeText
Date Published1828
Date Created2019
b22761470.tif.jpg

Wu lun ge [1 juan] 五倫歌 [1卷]

Author(s)-
TypeText
Date Published1872
Date Created2019

Updated:  12 April 2016/ Responsible Officer:  University Librarian/ Page Contact:  Library Systems & Web Coordinator