Skip navigation
Skip navigation

Anshi quan shu 安士全書

CollectionsChinese Rare Books
Title: Anshi quan shu 安士全書
Author(s): Zhou, Mengyan
Date published: 1922
Publisher: Shanghai : Fo xue tui xing she
Description: 
1-2. Wenchang di jun Yin zhi wen guang yi jie lu : 2 juan, juan shou -- 3. Wan shan xian zi ji : 4 juan, fu lu -- 4. Yu hai hui kuang ji : 3 juan, juan shou -- 4. Xi gui zhi zhi : 4 juan, juan shou, fu lu 1-2. 文昌帝君隂騭文廣義節錄 : 2卷, 卷首 -- 3. 萬善先資集 : 4卷, 附錄 -- 4. 欲海回狂集 : 3卷, 卷首 -- 4. 西歸直指 : 4卷, 卷首, 附錄
URI: http://hdl.handle.net/1885/165357
Other Identifiers: b22348414

Download

File Description SizeFormat Image
b22348414_v.1.pdfVolume 184.8 MBAdobe PDFThumbnail
b22348414_v.2.pdfVolume 286.06 MBAdobe PDFThumbnail
b22348414_v.3.pdfVolume 390.61 MBAdobe PDFThumbnail
b22348414_v.4.pdfVolume 4131.93 MBAdobe PDFThumbnail


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons

Updated:  19 May 2020/ Responsible Officer:  University Librarian/ Page Contact:  Library Systems & Web Coordinator