Skip navigation
Skip navigation

Republic of Vietnam 1967 presidential and senate election pamphlets

CollectionsDavid Marr
Title: Republic of Vietnam 1967 presidential and senate election pamphlets
Description: 
Election material for the Republic of Vietnam elections, 3 Sep 1967. Candidates were grouped into slates by common platforms rather than in political parties. This collection includes leaflets circulated by ten presidential slates, with one leaflet missing; leaflets circulated by 42 Senate slates, with six leaflets missing; and one large sheet listing all candidates in Senate slates 25-48. Presidential slates: 1. Slate/ Symbol: Trâu Cày People: Phan Khắc Sửu, Phan Quang Đán 2. Slate/ Symbol: Bông Lúa People: Hà Thúc Ký, Nguyễn Văn Định 3. Slate: Xã Hội Dân Chủ Symbol: Căn nhà bình dân People: Hoàng Cơ Bình, Liêu Quang Khình 4. Slate/ Symbol: Bồ Câu Trắng People: Trương Đình Dzu, Trần Văn Chiêu 5. Slate/ Symbol: Người gieo mạ People: Trần Văn Hương, Mai Thọ Truyền 6. Slate: Hoa Lư Symbol: hoa sen lư hương People: Phạm Huy Cơ , Lý Quốc Sỉnh 8. Slate: Nguyễn Hòa Hiệp - Nguyễn Thế Truyền Symbol: People: Nguyễn Hòa Hiệp, Nguyễn Thế Truyền 9. Slate: Dân Chủ Symbol: People: Nguyễn Văn Thiệu , Nguyễn Cao Kỳ 10. Slate: 10 Symbol: Bó Đuốc People: Vũ Hồng Khanh, Dương Trung Đồng Senate slates: 2. Slate: Đại Đoàn Kết Quốc Gia Symbol: chuông đồng People: La Thành Nghệ, Bùi Văn Mạnh, Lê Quang Liêm, Lê Phước Sang, Đàm Văn Quý, Huỳnh Kim Nên, Nguyễn Hữu Lương, Nguyễn Đăng Hải, Khoáng Trọng Vinh, Thạch Sung 3. Slate: Đoàn Kết để Tiến Bộ Symbol: bạch tượng People: Trần Văn Lắm, Trần Ngọc Oanh, Nguyễn Văn Tho, Phạm Như Phiên, Nguyễn Văn Chức, Đào Đăng Vỹ, Đoàn Văn Cửu, Trần Trung Dung, Nguyễn Phượng Yêm, Trần Chánh Thành 4. Slate: Học Đường Symbol: Sư tử cầm viết People: Vũ Quốc Thúc, Vũ Quốc Thông, Lưu Mậu Thành, Lâm Tô Bông, Phó Bá Long, Nguyễn Cao Hách, Hồ Thới Sang, Thái Tường, Lê Thiện Ngọ, Trần Long 5. Slate: Mạnh Tiến Symbol: ngựa phi People: Vũ Ngọc Hoàn, Huỳnh Đức Bửu, Nguyễn Thị Hai, Trần Văn Tạo, Trần Bá Thạch, Nghiêm Xuân Húc, Dư Yên Trí, Nguyễn Văn Phong, Dương Hồng Mõ, Lý Công Cần 6. Slate: Nguyễn Văn Cử Symbol: bánh xe và bông lúa People: Nguyễn Văn Cử, Trần Văn Túc, Trần Hoàn Cầu, Đoàn Thâm, Vũ Tòng, Nghiêm Viết Hùng, Nguyễn Gia Luyến, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Mạnh Huyền, Trần Hoàn Cầu, Trần Thị Tích 7. Slate: Rồng Lên Lúa Chín Symbol: con rồng- bông lúa People: Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Văn Đính, Đặng Văn Hổ, Bùi Mỹ Ngọc, Trần Kim, Quách Kim Long, Nguyễn Hữu Quỳnh, Trần Tiễn Tự, Hoàng Trọng Hàn, Bùi Diên Thọ 8. Slate/Symbol: Sao Sáng People: Nguyễn Gia Hiển, Phạm Văn Triển, Hoàng Kim Quy, Lê Văn Đồng, Trần Văn Quá, Vũ Ngọc Ánh, Bùi Văn Giải, Đỗ Quang Giai, Nguyễn Hữu Tiến, Trần Ngọc Nhuận 9. Slate/Symbol: Bó Đuốc People: Hoàng Cơ Thụy, Hoàng Đình Tường, Ngô Văn Phuông, Hồ Thị Hạnh, Ngô Văn Nhâm, Nguyễn Hữu Thống, Nguyễn Hữu Tiệp, Trần Thiện, Nguyễn Ngọc Chương, Trần Văn Muôn 10. Slate: Cách Mạng Symbol: gà gáy sáng People: Phan Bá Cần, Dương Như Thuấn, Nguyễn Quốc Xủng, Trần Thái Hồ, Trương Văn Cù, Trần Duy Đôn, Lê Văn Tám, Vũ Huy Tân, Nguyễn Đình Phương, Tạ Chương Phùng 11. Slate: Chánh Trực Symbol: ba cây tre People: Thái Quang Hoàng, Huỳnh Minh Ý, Vũ Văn Nghi, Phan Xứng, Ủ Văn Đức, Phạm Xuân Thu, Lê Văn Ái, Phạm Ngọc Thu, Nguyễn Cúc, Võ Văn Hải 12. Slate/Symbol: Cây Bồ Đề People: Sơn Thái Nguyên, Nguyễn Cao Thanh, Trần Ngọc Trình, Võ Văn Phát, Trịnh Quang Vinh, Nguyễn Quang Đạt, Hoàng Văn Liển , Trương Văn Thông, Lê Quang Hảo, Nguyễn Minh Châu 13. Slate: Công Nông Binh Symbol: ngôi sao và con trâu People: Trần Văn Đôn, Trần Điền, Hồng Sơn Đông, Trịnh Quang Quỹ, K'sor Rot, Tôn Thất Đính, Phạm Văn Tâm, Phạm Nam Trường, Lê Văn Thinh, Đặng Văn Sung 14. Slate: An Cư Lạc Nghiệp 1 People: Nguyễn Ngọc Tân, Nguyễn Văn Phát, Đặng Văn Huy, Đỗ Hữu Quờn, Nguyễn Văn Bê, Phạm Hùng Thúy, Lê Thiện Điền, Tiêu Văn Phụng, Đặng Quang Hưng, Trần Văn Thơ 15. Slate: An Cư Lạc Nghiệp 2 People: Huỳnh Văn Tôn, Trần Văn Hương, Nguyễn Văn Ý, Vũ Hoài Nam, Phạm Văn Tám, Nguyễn Văn Tiên, Nguyễn Văn Đạt, Đặng Văn Sự, Nguyễn Quí Ninh 16. Slate: An Cư Lạc Nghiệp 3 People: Nguyễn Ngọc Huy, Phạm Đình Hưng, Phạm Ngọc Hợp, Nguyễn Đăng Chất, Hoàng Văn Hòa, Đỗ Như Thân, Lê Bình Tăng, Trần Văn Vân, Mai Văn Tường, Nguyễn Hữu Ba 17. Slate: Dân Tự Tiến Symbol: tay nắm tay People: Trần Văn Đỗ, Nguyễn Văn Thành, Trần Thanh Hiệp, Lê Thị Ẩn, Huỳnh Xuân Cảnh, Trần Văn Tuyên, Nguyễn Tiến Hỷ, Nguyễn Tăng Chuyên, Nguyễn Xuân Thiếp, Nguyễn Minh Khai 18. Slate: Tổ Quốc Symbol: nhà Việt Nam People: Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Văn Hoàn, Lưu Hùng, Phạm Xuân Ninh, Lê Thành Trị, Ngô Văn Hoa, Nguyễn Xuân Hòe, Nguyễn Thành Long, Thái Khắc Phan, Phạm Việt Tuyền 19. Slate: Thiên Hạ Thái Bình Symbol: chim bồ câu trên trái đất People: Trương Lương Thiện, Đinh Vũ Toàn, Hồng Ngọc, Nguyễn T Huỳnh, Phạm Văn Khánh, Trần Ngọc Lân, Hồ Văn Vàng, Trần Minh Triết, Huỳnh Văn Ngọc, Nguyễn Văn Phúc 20. Slate: Thanh Bình Hạnh Phúc Symbol: bồ câu mẹ và 3 bồ câu con People: Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Kim Bằng, Cẩm Văn Tỵ, Ngô Minh Thạnh, Nguyễn Hữu Sĩ, Huỳnh Văn Diệp, Hoàng Văn Nam, Tôn Thất Thang, Pham Cao Sơn 21. Slate/Symbol: Bông Lúa People: Nguyễn Ngọc Kỷ, Hoàng Xuân Tửu, Nguyễn Văn Kỷ Cương, Tôn Thất Uẩn, Mai Đức Thiệp, Trần Thế Minh, Phạm Nam Sách, Nguyễn Văn Ngải, Võ Văn Truyện, Nguyễn Văn Mân 22. Slate/Symbol: Gặt Lúa People: Nguyễn Văn Ơn, Nguyễn Văn Canh, Nguyễn Đình Hoan, Nguyễn Mạnh Hoàn, Dương Xuân Huyên, Nguyễn Thị Nhàm, Vũ Tri Phương, Nguyễn Chức Sắc, Nguyễn Gia Thụ, Bùi Trọng Tiêu 23. Slate/Symbol: Cấy Lúa People: Hồ Văn Châm, Phàng Công Phú, Trần Vi Can, Hồ Văn Mẫn, Nguyễn Cao Mậu, Nguyễn Đình Cổn, Hồ Văn Tam, Tôn Thất Tế, Trần Hữu Khuê, Bùi Văn Sết 24. Slate/Symbol: Bó Lúa People: Nghiêm Xuân Thiện, Lê văn Đô, Quân Trong Lang, Nguyễn Văn Mai, Nguyễn Bá Thuận, Phan Tấn Đạt, Khương Hạp,Nguyễn Văn Lương, Thạch Khiêu, Đoàn Ý 25. Slate: Hòa Bình Trong Tự Do Symbol: bồ câu mặt trời People: Trương Công Cừu, Vũ Đăng Dung, Nguyễn Hữu Khai, Lê Trọng Quát, Trần Vỹ, Nguyễn Tấn Chức, Vĩnh Huyên, Phạm Hữu Nghi, Ngô Khắc Tỉnh, Đào Trịnh Bính 26. Slate/symbol: 2 người gieo mạ People: Nguyễn Khắc Thành, Lê Văn Trọng, Đoàn Văn Trương, Thạch Prùm, Nguyễn Ngọc Để, Vũ Đình Long, Lê Hữu Thẩm, Nguyễn Thành Châu, Nguyễn Ảnh A, Lâm Phi Điểu 27. Slate/Symbol: Người Gieo Mạ People: Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đình Vinh, Võ Long Triều, Cổ Văn Hai, Lý Chánh Trung, Đỗ Ái, Trần Ngọc Liển, Phan Châu Tuấn, Lê Phước Trọng, Trần Ngọc Báu 28. Slate: Độc Lập Symbol: dao cuốc People: Ngô Gia Hy, Nguyễn Văn Thư, Sơn Thi, Phan Út, Vũ Thanh Bình, Ya Ba, Dun Ksor, Trần Bá Lộc, Vũ Văn Mão, Khu Đức Hùng 30. Slate/Symbol: Cung Tên People: Phan Khoang, Phạm Văn Hạt, Nghiêm Thẩm, Lê Tá, Nguyễn Lương Hưng, Đinh Thành Châu, Bửu Cầm, Vĩnh Đằng, Trần Quang Hoàng, Bùi Thanh Dương 31. Slate: Trời Việt Symbol: People: Huỳnh Văn Cao, Phạm Văn Ba, Lê Tấn Bửu, Trương Tiến Đạt, Trần Cảnh, Nguyễn Phước Đại, Nguyễn Mạnh Bảo, Nguyễn Văn Chuân, Hoàng Thế Phiệt, Vòng A Sáng 32. Slate: Bảo An Symbol: Một cây dừa People: Huỳnh Văn Nhiệm, Nguyễn Như Cương, Nguyễn Văn Hối, Nguyễn Ngọc Linh, Võ Bảo, Nguyễn Văn Sử, Tô Bính Cầm, Nguyễn Văn Đoàn, Lâm Ngọc Thạch, Nguyễn Long 33. Slate: Nhơn Nghĩa Symbol: Hai cây dừa People: Trần Văn Ân, Nguyễn Văn Chuyên, Nguyễn Tường Ánh, Hà Văn Tình, Trương Khắc Cẩn, Phan Thế Ngọc, Đinh Xuân Cầu, Nhan Đức Khương, Trần Đức Thanh Phong, Nguyễn Trung Thừa 34. Slate: Vì Nước Symbol: Ba cây dừa People: Mai Văn Lễ, Quan Hữu Kim, Đinh Thạch Bích, Nguyễn Hữu Lục, Siu Plung, Nguyễn Hữu Bạc, Nguyễn Ngọc Phách, Trương Thanh Xuân, Vũ Ký, Phạm Thị Thu 35. Slate: Dân Chủ Symbol: Trâu cày People: Nguyễn Thành Danh, Lê Doãn Mậu, Trần Trọng San, Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Duy Cầu, Phạm Văn Diệu, Võ Thượng Kính, Nguyễn Kim Lý, Nguyễn Văn Hàn, Lương Thượng Hải 36. Slate: Dân Tộc Symbol: Nón lá People: Phạm Đình Nghị, Chu Thị Nga, Bùi Văn Tuyền, Hồ Văn Cứng, Lê Tảo, Hoàng Cao Nhã, Đào Văn Điều, Nguyễn Hạnh Uyên Minh, Lê Sơn Hồng, Hồ Thị Lắm 37. Slate: Việt Nam! Việt Nam! Symbol: Cá nước People: Nguyễn Tường Bá, Phạm Đỗ Thành, Hồ Văn An, Nguyễn Kim Tuấn, Âu Đức Quang, Nguyễn Mạch Bách, Lê Nguyên Long, Nguyễn Hữu Chi, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Công Hoàng 38. Slate: Hòa Bình No Ấm Symbol: Cây đèn cầy People: Trần Văn Văn, Ngô Ngọc Đối, Lý Thanh Cần, Lê Văn Danh, Bùi Quang Tâm, Lê Ngọc Diệp, Võ Văn Ứng, Nguyễn Ngọc Nhơn, Ngô Văn Hoài, Nguyễn Tấn Lộc 39. Slate: Đồng Tâm Kiến Quốc Symbol: Trái tim People: Nguyễn Thiệp, Lê Hữu Ngải, Nguyễn Hữu Pha, Đặng Văn Nhâm, Kiệu Văn Lân, Nguyễn Đức Thảo, Quách Tân Xuân, Lý Triệu Quân, Dương Thiệu Trù, Nguyễn Ngọc Trân 40. Slate: Công Ích và Công Bình Xã Hội Symbol: Bông huệ People: Nguyễn Văn Huyen, Trần Hữu Phương, Nguyễn Huy Chiểu, Lâm Văn On, Lê Phát Đạt, Mai Văn Hàm, Lê Văn Thông, Lâm Văn Hiệp, Vũ Minh Trân, Nguyễn Tư Bân 41. Slate: Thế Hệ Mới Symbol: Cái cày và cây súng People: Lê Thanh Liêm, Phạm Ngọc Lợi, Nguyễn Hữu Khang, Vũ Thượng Văn, Phạm Ngọc Tỏa, Nguyễn Cao Quyền, Nguyễn Kim Phong, Phạm Trọng, Nguyễn Văn Quí, Lâm Duy Hậu 44. Slate: Thẳng Tiến Symbol: Con thuyền vượt sóng People: Võ Quí Hy, Nguyễn Văn Thường, Nguyễn Ý Nhạc, Phan Thị Hồng Hoa, Nguyễn Tri Sử, Đặng Kim Chi, Ngô Quốc Phong, Huỳnh Quốc Tuấn, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Nguyệt Liên 45. Slate: Hoa Lư Symbol: Hoa Sen Lư Hương People: Phạm Văn Triết, Vũ Văn Lợi, Phạm Nguyễn Tuyên, Trần Tân Thái, Phạm Huy Chương, Nguyễn Hưng Việt, Trần Huỳnh Châu, Nguyễn Xuân Quỳnh, Đặng Duy Lăng, Nguyễn Văn Phấn 48. Slate: Tiến Bộ Symbol: Hoa sen khói lửa People: Ngô Bảo, Đỗ Bá Thế, Dương Xuân Khánh, Nguyễn Nho Lâm, Nguyễn Đức Hiền, Nguyễn Tư Mô, Nguyễn Văn Phố, Đinh Bá Hoàn, Ngô Văn Quang, Nguyễn Trung Lành
URI: http://hdl.handle.net/1885/141302
Other Identifiers: ANUA642-443

Download

File Description SizeFormat Image
01_Phan Khac Suu_Pahn Quang Dan.pdfPresidential slate for Phan Khac Suu and Pahn Quang Dan7.22 MBAdobe PDFThumbnail
02_Ha Thuc Ky_Nguyen Van Dinh.pdf6.42 MBAdobe PDFThumbnail
03_Hoang Co Binh_Lieu Quang Khinh.pdf6.47 MBAdobe PDFThumbnail
04a_Truong Dinh Dzu_Tran Van Chieu.pdf6.21 MBAdobe PDFThumbnail


Items in Open Research are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Updated:  12 November 2018/ Responsible Officer:  University Librarian/ Page Contact:  Library Systems & Web Coordinator