Skip navigation
Skip navigation

毛主席对彭,黄,张,周反党集团的批判

This item is provided for research purposes only and must not be reproduced without the prior permission of the Australian National University

Download (7.42 MB)


CollectionsChinese Digital Archive 1966-1976
Title: 毛主席对彭,黄,张,周反党集团的批判
Other Titles: Mao zhu xi dui Peng, Huang, Zhang, Zhou fan dang ji tuan de pi pan; Pi pan Peng Dehuai "guan yu min zhu jiao yu de tan hua" de yi feng xin (6 June 1943); Zai zui gao guo wu hui yi shang de jiang hua (zhai lu) (28 January 1958); Zai jun wei kuo da hui yi xiao zu zhang zuo tan hui shang de jiang hua (zhai lu) (28 June 1958); Zai zhong yang zheng zhi ju (kuo da) Zhengzhou hui yi shang de jiang hua (February 1959); Zai di er ci Zhengzhou hui yi shang de jiang hua (zhai lu) (March 1959); Dui Peng Dehuai yi jiu wu jiu nian qi yue shi si ri "Yi jian shu" de pi pan (July 1959); Zai Lushan hui yi shang de jiang hua (23 July 1959); Lushan hui yi qian hou de tan hua (10 July, 16 August 1959); Guan yu yi feng xin de ping lun (Mao zhu xi dui Li Zhongyun yi jian shu de ping lun) (26 July 1959); Guan yu yin fa san pian wen zhang de an yu (29 July 1959); Gei Wang Jiaxiang de xin (1 August 1959); Gei Zhang Wentian de xin (2 August 1958); Guan yu Meicheng "qi fa" (August 16 [1958?]); Zai ba jie ba zhong quan hui shang de jiang hua (2 August 1959); Dui "Hunan Pingjiang xian tan Ling gong she Daozhu da dui ji shi ge shi tang san huo you hui fu de qing kuang" yi wen de an yu (5 August 1959); Dui "wang guo fan she de qing kuang yi zhi hen hao" he "mu qian nong cong zhong xian hua jiao duo de shi na xie ren" er wen de pi yu (6 August 1959); Dui Anhui sheng wei shu ji chu shu ji Zhang Kaifan xia ling jie san Wuwei xian shi tang de "bao gao" de pi yu (10 August [1959?]); Dui Liaoning sheng zhi xing zhong yang fan you qing zhi shi de bao gao pi yu (12 August 1959); Dui "Makesi zhu yi zhe ying dang ru he zheng que de dui dai ge ming de qun zhong yun dong" yi wen de pi yu (15 August 1959); "Jing yan zhu yi hai shi Makesi Liening zhu yi" yi shu de qian yan (15 August 1959); Ji guan qiang he po ji pao de lai li ji qi ta (16 August 1959); Gei shi kan bian ji bu de di er feng xin (1 September 1959); Zai zhong gong zhong yang jun wei kuo da hui shang he wai shi hui yi shang de jiang hua (11 September 1959); Zai ba jie shi zhong quan hui shang de jiang hua (24 September 1962 a.m.); Zhongguo de da yue jin (1964); Zai hui bao hui shang de jiang hua (zhai lu) (24 October 1966); Fu lu: Peng Dehua de fan dang hei gang ling - "Yi jian shu" (14 July 1959); Bian zhe de hua;
Date published: 6-Jun-2006
Publisher: The Australian National University
URI: http://hdl.handle.net/1885/43854

Download

File Description SizeFormat Image
329347372002_1864789c.pdf7.42 MBAdobe PDFThumbnail


Items in Open Research are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Updated:  12 November 2018/ Responsible Officer:  University Librarian/ Page Contact:  Library Systems & Web Coordinator