Skip navigation
Skip navigation

毛主席有关科学技术工作的论述1975.2

This item is provided for research purposes only and must not be reproduced without the prior permission of the Australian National University

Download (3.23 MB)


CollectionsChinese Digital Archive 1966-1976
Title: 毛主席有关科学技术工作的论述1975.2
Other Titles: Mao zhu xi you guan ke xue ji shu gong zuo de lun shu 1975.2; Jie ji dou zheng, sheng chan dou zheng he ke xue shi yan shi jian she she hui zhu yi qiang da guo jia de san xiang wei da ge ming yun dong; Ke xue ji shu gong zuo bi xu jia qiang dang de ling dao; Jian chi wu chan jie ji zheng zhi gua shuai; Jian chi da gao qun zhong yun dong; Jian chi du li zi zhu, zi li geng sheng de fang zhen; Jian chi yong bian zheng wei wu zhu yi zhi dao ke xue ji shu gong zuo; Po chu mi xin, jie fang si xiang, gan shang he chao guo shi jie xian jin shui ping; Guan che zhi xing bai hua qi fang, bai jia zheng ming de fang zhen; Zheng que chu li li lun yu shi ji, ke xue yu du chuang de guan xi; Jian chi ke xue tai du;
Date published: 6-Jun-2006
Publisher: The Australian National University
URI: http://hdl.handle.net/1885/43762

Download

File Description SizeFormat Image
9464631672002_1864785.pdf3.23 MBAdobe PDFThumbnail


Items in Open Research are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Updated:  12 November 2018/ Responsible Officer:  University Librarian/ Page Contact:  Library Systems & Web Coordinator