Skip navigation
Skip navigation

Angular Dispersion and Deflection Function for Heavy Ion Elastic Scattering

Bai, Zhen; Wang, Qi; Han, Jian-Long; Xiao, Zhi-Gang; Xu, Hu-shan; Sun, Zhi-Yu; Hu, Zheng-Guo; Zhang, Xue-Ying; Wang, Hong-Wei; Mao, Rui-Shi; Yuan, Xiao-Hua; Xu, Zhi-Guo; Zhang, Hong-Bin; Xu, Hua-Gen; Qi, Hui-Rong; Wang, Yue; Jia, Fei; WU, Li-Jie; Ding, Xian-Li; Gao, Qi; Gao, Hui; Li, Song-Lin; Li, Jun-Qing; Zhang, Ya-Peng; Xiao, Guo-Qing; Jin, Gen-Ming; Ren, Zhong-Zhou; Zhou, Shan-Gui; Xu, Wang; Fan, Gong-Tao; Zhang, Shuang-Quan; Pang, Dan-Yang; Kun, Sergey

Description

The differential cross sections for elastic scattering products of 17F on 208Pb have been measured. The angular dispersion plots of ln(dσ/dθ) versus θ2 are obtained from the angular distribution of the elastic scattering differential cross sections. Sy

CollectionsANU Research Publications
Date published: 2007
Type: Journal article
URI: http://hdl.handle.net/1885/28240
Source: Chinese Physics Letters
DOI: 10.1088/0256-307X/24/12/027

Download

File Description SizeFormat Image
01_Bai_Angular_Dispersion_and_2007.pdf230.03 kBAdobe PDF    Request a copy


Items in Open Research are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Updated:  19 May 2020/ Responsible Officer:  University Librarian/ Page Contact:  Library Systems & Web Coordinator