Skip navigation
Skip navigation

Gu shi yin xue wu shu : [38 juan / Gu Yanwu] 顧氏音學五書 : [38卷 / 顧炎武]


CollectionsChinese Rare Books
Title: Gu shi yin xue wu shu : [38 juan / Gu Yanwu] 顧氏音學五書 : [38卷 / 顧炎武]
Author(s): Gu, Yanwu
顧炎武
Date published: 1890
Publisher: [China] : Si xian jiang she
Series/Report no.: Yin xue wu shu 音學五書
Description: 
[v.1] Yin lun : [3 juan] 音論 : [3卷] -- [v.2-4] Shi ben yin : [10 juan] 詩本音 : [10卷], Yi yin : [3 juan] 易音 : [3卷] -- [v.5-12] Tang yun zheng : [20 juan] 唐韻正 : [20卷], Gu yin biao : [2 juan] 古音表 : [2卷]
URI: http://hdl.handle.net/1885/206043
Other Identifiers: b21077113

Download

File Description SizeFormat Image
b21077113_v.1.pdfVolume 180.33 MBAdobe PDFThumbnail
b21077113_v.2.pdfVolume 288.74 MBAdobe PDFThumbnail
b21077113_v.3.pdfVolume 388.61 MBAdobe PDFThumbnail
b21077113_v.4.pdfVolume 487.86 MBAdobe PDFThumbnail
b21077113_v.5.pdfVolume 577.73 MBAdobe PDFThumbnail
b21077113_v.6.pdfVolume 699.64 MBAdobe PDFThumbnail
b21077113_v.7.pdfVolume 782.01 MBAdobe PDFThumbnail
b21077113_v.8.pdfVolume 891.23 MBAdobe PDFThumbnail
b21077113_v.9.pdfVolume 9110.78 MBAdobe PDFThumbnail
b21077113_v.10.pdfVolume 1090.02 MBAdobe PDFThumbnail
b21077113_v.11.pdfVolume 11109.92 MBAdobe PDFThumbnail
b21077113_v.12.pdfVolume 1285.36 MBAdobe PDFThumbnail
b21077113_v.1.tifPreservation copy v.1699.44 MBTIFFThumbnail
b21077113_v.2.tifPreservation copy v.2772.05 MBTIFFThumbnail
b21077113_v.3.tifPreservation copy v.3768.4 MBTIFFThumbnail
b21077113_v.4.tifPreservation copy v.4758.77 MBTIFFThumbnail
b21077113_v.5.tifPreservation copy v.5653.59 MBTIFFThumbnail
b21077113_v.6.tifPreservation copy v.6829.5 MBTIFFThumbnail
b21077113_v.7.tifPreservation copy v.7704.99 MBTIFFThumbnail
b21077113_v.8.tifPreservation copy v.8757.04 MBTIFFThumbnail
b21077113_v.9.tifPreservation copy v.9941.64 MBTIFFThumbnail
b21077113_v.10.tifPreservation copy v.10758.86 MBTIFFThumbnail
b21077113_v.11.tifPreservation copy v.11935.42 MBTIFFThumbnail
b21077113_v.12.tifPreservation copy v.12750.96 MBTIFFThumbnail


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons

Updated:  19 May 2020/ Responsible Officer:  University Librarian/ Page Contact:  Library Systems & Web Coordinator