Skip navigation
Skip navigation

Xian zheng wen ti yan jiu / Hu Zhuoying bian zhu 憲政問題研究 / 胡卓英編著


CollectionsChinese Rare Books
Title: Xian zheng wen ti yan jiu / Hu Zhuoying bian zhu 憲政問題研究 / 胡卓英編著
Author(s): Hu, Zhuoying
胡卓英
Date published: 1940
Publisher: Chongqing : Xin yi shi she
Series/Report no.: Xin yi shi cong shu zhi 2 新意識叢書 之2
Description: 
Ben shu shi Xin yi shi za zhi suo chu "Xin zheng yun dong zhuan hao" de kuo da ban, lie wei Xin yi shi cong shu di 2 zhong. 本書是新意識雜誌所出「憲政運動專號」的擴大板, 列為新意識叢書第2種
URI: http://hdl.handle.net/1885/187444
Other Identifiers: b2353543x

Download

File Description SizeFormat Image
b2353543x.pdfBook44.15 MBAdobe PDFThumbnail
b2353543x.tifPreservation copy1.17 GBTIFFThumbnail


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons

Updated:  19 May 2020/ Responsible Officer:  University Librarian/ Page Contact:  Library Systems & Web Coordinator