Skip navigation
Skip navigation

Xin jiu yue sheng shu 新舊約聖書


CollectionsChinese Rare Books
Title: Xin jiu yue sheng shu 新舊約聖書
Author(s): Sheng shu gong hui
聖書公會
Date published: 1909
Publisher: Shanghai : Sheng shu gong hui Qing Xuantong 1
Series/Report no.: Bible. Chinese. 1909
Description: 
Qian you "Mian bi zhai tu shu" yin ji mo shu "Dishan suo cang" 前有"面壁齋图書"印及墨書"地珊所藏"
URI: http://hdl.handle.net/1885/182598
Other Identifiers: b22761652

Download

File Description SizeFormat Image
b22761652.pdfBook464.76 MBAdobe PDFThumbnail
b22761652_pg.1-250.tifPreservation copy part 11.63 GBTIFFThumbnail
b22761652_pg.251-545.tifPreservation copy part 21.95 GBTIFFThumbnail


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons

Updated:  19 May 2020/ Responsible Officer:  University Librarian/ Page Contact:  Library Systems & Web Coordinator