Skip navigation
Skip navigation

Gu wu bao guan wei yuan hui gong zuo hui bao / [Zhongguo (Guo min zheng fu) Jiao yu bu] gu wu bao guan wei yuan hui bian 古物保管委員會工作彙 / [中國(國民政府)教育部]古物保管委員會編


CollectionsChinese Rare Books
Title: Gu wu bao guan wei yuan hui gong zuo hui bao / [Zhongguo (Guo min zheng fu) Jiao yu bu] gu wu bao guan wei yuan hui bian 古物保管委員會工作彙 / [中國(國民政府)教育部]古物保管委員會編
Date published: 1935
Publisher: [Beiping] : [Da xue chu ban she]
Series/Report no.: China. Jiao yu bu gu wu bao guan wei yuan hui
URI: http://hdl.handle.net/1885/181015
Other Identifiers: b22392117

Download

File Description SizeFormat Image
b22392117.pdfBook165.88 MBAdobe PDFThumbnail
b22392117.tifPreservation copy1.66 GBTIFFThumbnail


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons

Updated:  19 May 2020/ Responsible Officer:  University Librarian/ Page Contact:  Library Systems & Web Coordinator