Skip navigation
Skip navigation

Pinai Ximen zhi li ce yan gai ding fa [shang xia] Jiao yu za zhi she bian Qian He yi 皮奈西門智力測驗改訂法 [上下] 教育雜誌社編 錢鶴譯


CollectionsChinese Rare Books
Title: Pinai Ximen zhi li ce yan gai ding fa [shang xia] Jiao yu za zhi she bian Qian He yi 皮奈西門智力測驗改訂法 [上下] 教育雜誌社編 錢鶴譯
Author(s): Qian, He
Date published: 1925
Publisher: Shanghai : Shang wu yin shu guan
Series/Report no.: Jiao yu cong shu di 10 zhong
教育叢書 第10種
URI: http://hdl.handle.net/1885/177640
Other Identifiers: b22761615

Download

File Description SizeFormat Image
b22761615_v.1.pdfVolume 119.75 MBAdobe PDFThumbnail
b22761615_v.2.pdfVolume 226.92 MBAdobe PDFThumbnail
b22761615_v.1.tifPreservation copy v.1492.69 MBTIFFThumbnail
b22761615_v.2.tifPreservation copy v.2649.69 MBTIFFThumbnail


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons

Updated:  19 May 2020/ Responsible Officer:  University Librarian/ Page Contact:  Library Systems & Web Coordinator