Skip navigation
Skip navigation

Dao jiao zhen pai, San jiao zhen zhuan he bian : (di 12-20 zhang fu San jiao zhen zhuan hou bian) 道敎真派, 三敎真传合編 : (第12-20章 附三敎真傳後編)


CollectionsChinese Rare Books
Title: Dao jiao zhen pai, San jiao zhen zhuan he bian : (di 12-20 zhang fu San jiao zhen zhuan hou bian) 道敎真派, 三敎真传合編 : (第12-20章 附三敎真傳後編)
Other Titles: San jiao zhen zhuan
Publisher: [n.p.] : Guan li tang
URI: http://hdl.handle.net/1885/157022
Other Identifiers: b22760982

Download

File Description SizeFormat Image
b22760982_v.1.pdfVolume 1146.04 MBAdobe PDFThumbnail
b22760982_v.2.pdfVolume 2121.18 MBAdobe PDFThumbnail
b22760982_v.3.pdfVolume 3138.73 MBAdobe PDFThumbnail
b22760982_v.1.tifPreservation Copy - Volume 1212.39 MBTIFFThumbnail
b22760982_v.2.tifPreservation Copy - Volume 2265.73 MBTIFFThumbnail
b22760982_v.3.tifPreservation Copy - Volume 3303.75 MBTIFFThumbnail


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons

Updated:  19 May 2020/ Responsible Officer:  University Librarian/ Page Contact:  Library Systems & Web Coordinator