Skip navigation
Skip navigation

Jin gang ding yi qie ru lai zhen shi she da sheng xian zheng da jiao wang jing Bukong feng zhao yi 金剛頂一切如來眞實攝大乘現證大教王經 不空奉詔譯


CollectionsChinese Rare Books
Title: Jin gang ding yi qie ru lai zhen shi she da sheng xian zheng da jiao wang jing Bukong feng zhao yi 金剛頂一切如來眞實攝大乘現證大教王經 不空奉詔譯
Other Titles: Jin gang ding yu qie jing 金剛頂瑜伽經
Author(s): Amoghavajra
Date published: 1923
Publisher: Beijing : Beijing ke jing chu
Series/Report no.: Jin gang ding yi qie ru lai zhen shi she da sheng xian zheng da jiao wang jing 金剛頂一切如來眞實攝大乘現證大教王經
Description: 
Contents: shang ce Guang da yi gui pin [Taishō no. 865]--xia ce Xiu xi yi Jie mo bu San mei ye bu Guang yang bu [Taishō no. 874] 上册 廣大儀軌品 [Taishō no. 865]--下册 修習儀 羯磨部 三昧耶部 供養部 [Taishō no. 874]
URI: http://hdl.handle.net/1885/148536
Other Identifiers: b22760519

Download

File Description SizeFormat Image
b22760519_v.1.pdfVolume 158.8 MBAdobe PDFThumbnail
b22760519_v.2.pdfVolume 242.46 MBAdobe PDFThumbnail
b22760519_v.1.tifPreservation copy v.1508.74 MBTIFFThumbnail
b22760519_v.2.tifPreservation copy v.2379.64 MBTIFFThumbnail


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons

Updated:  19 May 2020/ Responsible Officer:  University Librarian/ Page Contact:  Library Systems & Web Coordinator