Skip navigation
Skip navigation

Fo zang zi mu yin de / Yin de bian zuan chu 佛藏子目引得 / 引得編纂處

This item is provided for research purposes only and must not be reproduced without the prior permission of the Australian National University

Download (167.22 MB)


CollectionsChinese Rare Books
Title: Fo zang zi mu yin de / Yin de bian zuan chu 佛藏子目引得 / 引得編纂處
Author(s): Hung, William
Harvard-Yenching Institute.
引得編纂處
Date published: 1933
Publisher: Beiping : Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu,
Series/Report no.: Yin de ; di 11 hao
Description: 
Title on p. [4] of cover: Combined indices to the authors and titles of books and chapters in four collections of Buddhistic literature "Hong Ye (zhu ren) Tian Jizong (bian ji) Li Shuchun (bian ji) Nie Chongqi (bian ji)." "洪 業 (主任) 田 繼綜 (編輯) 李 書春 (編輯) 聶 崇岐 (編輯)." "Suo xuan di biao zhun ben wei Da zheng zang, ci wai jia ru Xu Zang jing, Wan zi zang he Hong jiao zang, Hou san zang zhi zuo can zhao di yong chu, zi mu di ye shu zhi ji Da zheng zang." "所選底標準本為大正藏, 此外加入續藏經, 卍字藏和弘敎藏, 後三藏只作參照底用處, 子目底頁數只記大正藏."
URI: http://hdl.handle.net/1885/117084
Other Identifiers: b21170010

Download

File Description SizeFormat Image
b21170010_Text_v.1.pdfText Volume 1167.22 MBAdobe PDFThumbnail
b21170010_Text_v.1.tifPreservation Copy Text Volume 1297.67 MBTIFFThumbnail
    Request a copy
b21170010_Text_v.2.pdfText Volume 2262.89 MBAdobe PDFThumbnail
b21170010_Text_v.2.tifPreservation Copy Text Volume 2461.57 MBTIFFThumbnail
    Request a copy
b21170010_Text_v.3.pdfText Volume 3232.21 MBAdobe PDFThumbnail
b21170010_Text_v.3.tifPreservation Copy Text Volume 3408.12 MBTIFFThumbnail
    Request a copy
b21170010_v.1.pdfIndex Volume 1164.55 MBAdobe PDFThumbnail
b21170010_v.1.tifPreservation Copy Index Volume 1293.59 MBTIFFThumbnail
    Request a copy
b21170010_v.2.pdfIndex Volume 2262.47 MBAdobe PDFThumbnail
b21170010_v.2.tifPreservation Copy Index Volume 2461.22 MBTIFFThumbnail
    Request a copy
b21170010_v.3.pdfIndex Volume 3231.21 MBAdobe PDFThumbnail
b21170010_v.3.tifPreservation Copy Index Volume 3407.46 MBTIFFThumbnail
    Request a copy


Items in Open Research are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Updated:  19 May 2020/ Responsible Officer:  University Librarian/ Page Contact:  Library Systems & Web Coordinator