Skip navigation
Skip navigation

Open Research at ANU

Search ANU Research

Add filters to refine the search results


Results
01_Xu_Catalyst_size_dependent_growth_2013.pdf.jpg

Catalyst size dependent growth of Pd-catalyzed one-dimensional InAs nanostructures

Author(s)Xu, Hong-Yi; Guo, Ya-Nan; Liao, Zhi-Ming; Sun, Wen; Gao, Qiang; Hoe Tan, Hark; Jagadish, Chennupati; Zou, Jin
TypeJournal article
Date Published21-May-2013
Date Created-
01_Bao_Atomic-scale_observation_of_2014.pdf.jpg

Atomic-scale observation of parallel development of super elasticity and reversible plasticity in GaAs nanowires

Author(s)Bao, Peite; Wang, Yanbo; Cui, Xiangyuan; Gao, Qiang; Yen, Hung-Wei; Liu, Hongwei; Kong Yeoh, Wai; Liao, Xiaozhou; Du, Sichao; Hoe Tan, H.; Jagadish, Chennupati; Zou, Jin; Ringer, Simon P.; Zheng, Rongkun
TypeJournal article
Date Published14-Jan-2014
Date Created-
01_Sun_Polarity_driven_simultaneous_2013.pdf.jpg

Polarity driven simultaneous growth of free-standing and lateral GaAsP epitaxial nanowires on GaAs (001) substrate

Author(s)Sun, Wen; Guo, Yanan; Xu, Hongyi; Gao, Qiang; Hoe Tan, Hark; Jagadish, Chennupati; Zou, Jin
TypeJournal article
Date Published25-Nov-2013
Date Created-

Distinct Photocurrent Response of Individual GaAs Nanowires Induced by n-Type Doping

Author(s)Xia, Hui; Lu, Shen-Yu; Li, Tian-Xin; Parkinson, Patrick; Liao, Zhi-Ming; Liu, Fu-Hao; Lu, Wei; Hu, Wei-Da; Chen, Ping Ping; Xu, Hong-Yi; Zou, Jin; Jagadish, Chennupati
TypeJournal article
Date Published2012
Date Created-

Spontaneous formation of core–shell GaAsP nanowires and their enhanced electrical conductivity

Author(s)Sun, Wen; Huang, Yang; Guo, Yanan; Liao, Zhi Ming; Gao, Qiang; Tan, Hark Hoe; Jagadish, Chennupati; Liao, Xiao Zhou; Zou, Jin
TypeJournal article
Date Published10-Dec-2014
Date Created-

High-Density, Defect-Free, and Taper-Restrained Epitaxial GaAs Nanowires Induced from Annealed Au Thin Films

Author(s)Xu, Hongyi; Wang, Yong; Guo, YaNan; Liao, Zhi-Ming; Gao, Qiang; Jiang, Nian; Jagadish, Chennupati; Zou, Jin; Tan, Hark Hoe
TypeJournal article
Date Published2012
Date Created-

Shell formation in InGaAs Nanowires Driven by Lattice Latching and Polarity Effect

Author(s)Guo, Y.; Zou, Jin; Burgess, Timothy; Gao, Qiang; Jagadish, Chennupati; Tan, Hark Hoe
TypeConference paper
Date Published2012
Date CreatedDecember 12-14 2012

III-V compound semiconductor nanowires for optoelectronic device applications

Author(s)Gao, Qiang; Joyce, Hannah J; Paiman, Suriati; Kang, Jung-Hyun; Kim, Yong; Smith, Leigh M; Jackson, Howard E; Yarrison-Rice, Jan M; Zou, Jin; Jagadish, Chennupati; Tan, Hark Hoe
TypeJournal article
Date Published2011
Date Created-

III-V compound semiconductor nanowires for optoelectronic devices

Author(s)Gao, Qiang; Jackson, Howard E; Smith, Leigh M; Yarrison-Rice, Jan M; Zou, Jin; Johnston, Michael B; Jagadish, Chennupati; Tan, Hark Hoe
TypeConference paper
Date Published2011
Date CreatedAugust 28 - September 1 2011

Growth of defect-free InAs Nanowires using Pd catalyst

Author(s)Xu, Hongyi; Guo, Y.; Liao, Zhi-Ming; Zou, Jin; Gao, Qiang; Jagadish, Chennupati; Tan, Hark Hoe
TypeConference paper
Date Published2012
Date CreatedDecember 12-14 2012

Updated:  19 May 2016/ Responsible Officer:  University Librarian/ Page Contact:  Library Systems & Web Coordinator