Skip navigation
Skip navigation

Open Research at ANU

Search ANU Research

Add filters to refine the search results


Results

Single nanowire terahertz detectors

Author(s)Peng, Kun; Parkinson, Patrick; Fu, Lan; Gao, Qiang; Jiang, Nian; Guo, Yanan; Wang, Fan; Joyce, Hannah J; Boland, Jessica L.; Jagadish, Chennupati; Johnston, Michael B; Tan, Hark Hoe
TypeJournal article
Date Published2015
Date Created-

Pulsed Anodic Oxidation of GaAs for Impurity-free Interdiffusion of GaAs/AlGaAs Quantum Wells

Author(s)Deenapanray, Prakash; Fu, Lan; Petravic, Mladen; Jagadish, Chennupati; Gong, Bin; Lamb, Robert Norman
TypeJournal article
Date Published2000
Date Created-

Enhancement of radiation tolerance in GaAs/AlGaAs core-shell and InP nanowires

Author(s)Li, Fajun; Xie, Xiaolong; Gao, Qiang; Tan, Liying; Zhou, Yanping; Yang, Qingbo; Ma, Jing; Fu, Lan; Jagadish, Chennupati; Tan, Hark Hoe
TypeJournal article
Date Published2018
Date Created-

Vertically Emitting Indium Phosphide Nanowire Lasers

Author(s)Xu, Wei-Zong; Ren, Fang-Fang; Jevtics, Dimitars; Hurtado, Antonio; Li, Li (Lily); Gao, Qian; YE, Jiandong; Wang, Fan; Guilhabert, Benoit; Fu, Lan; Lu, Hai; Zhang, Rong; Tan, Hark Hoe; Dawson, Martin D.; Jagadish, Chennupati
TypeJournal article
Date Published2018
Date Created-
01_Li_Identification_and_modulation_2018.pdf.jpg

Identification and modulation of electronic band structures of single-phase B-(AlxGa1-x)2O3 alloys grown by laser molecular beam epitaxy

Author(s)Li, Jing; Chen, Xuanhu; Ma, Tongchuan; Cui, Xiangyuan; Ren, Fang-Fang; Gu, Shulin; Zhang, Rong; Zheng, Youdou; Ringer, Simon P.; Fu, Lan; Tan, Hark Hoe; Jagadish, Chennupati; Ye, Jiandong; Cui, X. Y.
TypeJournal article
Date Published23-Jul-2018
Date Created-
01_Burgess_Doping-enhanced_radiative_2016.pdf.jpg

Doping-enhanced radiative efficiency enables lasing in unpassivated GaAs nanowires

Author(s)Burgess, Timothy; Saxena, Dhruv; Mokkapati, Sudha; Li, Zhe; Hall, C R; Davis, Jeff A; Wang, Yuda; Smith, Leigh; Fu, Lan; Caroff, Philippe; Tan, Hark Hoe; Jagadish, Chennupati
TypeJournal article
Date Published2016
Date Created-

Radiation effects on GaAs/AlGaAs core/shell ensemble nanowires and nanowire infrared photodetectors

Author(s)Li, Fajun; Li, Ziyuan; Tan, Liying; Zhou, Yanping; Ma, Jing; Lysevych, Mykhaylo; Fu, Lan; Tan, Hark Hoe; Jagadish, Chennupati
TypeJournal article
Date Published2017
Date Created-
Li et al Enhanced Carrier Collection Efficiency 2015.pdf.jpg

Enhanced carrier collection efficiency and reduced quantum state absorption by electron doping in self-assembled quantum dot solar cells

Author(s)Li, Tian; Lu, Haofeng; Fu, Lan; Tan, Hark Hoe; Jagadish, Chennupati; Dagenais, Mario
TypeJournal article
Date Published5-Feb-2015
Date Created-

Influence of electrical design on core–shell GaAs nanowire array solar cells

Author(s)Li, Zhe; Wenas, Yesaya C; Fu, Lan; Mokkapati, Sudha; Tan, Hark Hoe; Jagadish, Chennupati
TypeJournal article
Date Published11-Mar-2015
Date Created-

Influence of SiO2 and TiO2 dielectric layers on the atomic intermixing of InxGa1-xAs/InP quantum well structures

Author(s)Gareso, P; Buda, Manuela; Fu, Lan; Jagadish, Chennupati; Tan, Hark Hoe
TypeJournal article
Date Published2007
Date Created-

Updated:  19 May 2016/ Responsible Officer:  University Librarian/ Page Contact:  Library Systems & Web Coordinator