Skip navigation
Skip navigation

Browsing by Author Xuanzang

Or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
b22759542_v.6.tif.jpg

Apidamo ju she lun / Shi qin zao ; Xuanzang yi 阿毗達磨俱舍論 / 世親造 ; 玄奘譯

Author(s)Vasubandhu; Xuanzang; 玄奘
TypeText
Date Published1911
Date Created-
b22317314_v.2.tif.jpg

Ben shi jing Xuanzang feng zhao yi 本事經 玄奘奉詔譯

Author(s)Xuanzang; 玄奘
TypeText
Date Published1910
Date Created-
b22760441.tif.jpg

Da sheng zhang zhen lun : [2 juan] 大乘掌珍論 : [2卷]

Author(s)Xuanzang; 玄奘
TypeText
Date Published1920
Date Created-
b22334348_v.4.tif.jpg

Da Tang Xiyu ji [12 juan] Xuanzang Bianji zhuan 大唐西域記 [12卷] 玄奘 辯機撰

Author(s)Xuanzang; 玄奘; Bianji, et al
TypeText
Date Published1909
Date Created-
b22759797.tif.jpg

Fen bie yuan qi chu sheng fa men jing Xuanzang yi 分別緣起初勝法門經 玄奘譯

Author(s)Xuanzang; 玄奘
TypeText
Date Published1919
Date Created-
b22759682.tif.jpg

Pu sa jie jie mo wen, pu sa jie ben he kan 菩薩戒羯磨文·菩薩戒本合刊

Author(s)Xuanzang; 玄奘
TypeText
Date Published-
Date Createdn.d.
b2275961x.tif.jpg

She da sheng lun ben : [3 juan] 攝大乘論本 : [3卷]

Author(s)Xuanzang
TypeText
Date Published1960
Date Created-
b22759426.tif.jpg

She da sheng lun ben [3 juan] Xuanzang yi 攝大乘論本 [3卷] 玄奘譯

Author(s)Xuanzang; 玄奘
TypeText
Date Published1918
Date Created-
b22759608_v.7.tif.jpg

She da sheng lun shi qin shi : [10 juan] 攝大乘論世親釋 : [10卷]

Author(s)Xuanzang; 玄奘
TypeText
Date Published1916
Date Created-
b22760568.tif.jpg

Wei shi san shi song ben lun Xuanzang yi 唯識三十頌本論 玄奘譯

Author(s)Xuanzang; 玄奘
TypeText
Date Published1925
Date Created-
b22759529_v.4.tif.jpg

Xian yang sheng jiao lun : [20 juan / Xuanzang yi] 顯揚聖敎論 : [20卷 / 玄奘譯]

Author(s)Asaṅga; Xuanzang; 玄奘
TypeText
Date Published-
Date Createdn.d.
b22759645.tif.jpg

Yi bu zong lun lun shu ji : [3 juan] 異部宗輪論述記 : [3卷]

Author(s)Xuanzang; 玄奘
TypeText
Date Published1912
Date Created-
  • previous
  • 1
  • next

Updated:  12 April 2016/ Responsible Officer:  University Librarian/ Page Contact:  Library Systems & Web Coordinator