Skip navigation
Skip navigation

Browsing by Author Unknown

Or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
b22761378.tif.jpg

Bei shan shi cun [1 juan] Lin Guangyun ji 北山詩存 [1卷] 林廣運輯

Author(s)Unknown
TypeText
Date Published1870
Date Created2019
b22760155.tif.jpg

Ben bu yu qie zhen yan 本部瑜伽真言

Author(s)Unknown
TypeText
Date Published-
Date Createdn.d.
b2276057x_v.3.tif.jpg

Di zang pu sa ben yuan jing : [3 juan] 地藏菩薩本願經 [3卷]

Author(s)Unknown
TypeText
Date Published-
Date Createdn.d.
113-84-Eremeran Map.tif.jpg

Eremeran sheep station : Map including paddock schedule

Author(s)Unknown
TypeImage
Date Published-
Date Created2018
b22317715_v.4.pdf.jpg

Fa hua san jing : fu lun ji chan yi 法華三經 附論及懺儀

Author(s)Unknown
TypeText
Date Published1921
Date Created-
b22760763.pdf.jpg

Fo shuo zhen zhai long hu ba yang jing 佛說鎮宅龍虎八陽經

Author(s)Unknown
TypeText
Date Published1693
Date Created-
b22759475.tif.jpg

Jin gang jing, Fa bao tan jing he bi 金剛經, 法寶壇經合璧

Author(s)Unknown
TypeText
Date Published1919
Date Created-
b22760945.tif.jpg

Zao wang jing 竃王經

Author(s)Unknown
TypeText
Date Published1863
Date Created2019
b22760039_v.1.tif.jpg

Zhongguo fo jiao shi shang xia ce 中國佛敎史 上下册

Author(s)Unknown
TypeText
Date Published1932
Date Created-
  • previous
  • 1
  • next

Updated:  12 April 2016/ Responsible Officer:  University Librarian/ Page Contact:  Library Systems & Web Coordinator