Skip navigation
Skip navigation

Browsing by Author Kumārajīva, D.

Or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
b22318343_v.2.tif.jpg

Fan wang jing gu ji ji [6 juan] Taixian ji 梵網經古迹記 [6卷] 太賢集

Author(s)Kumārajīva, D.; Taixian; 太賢
TypeText
Date Published1919
Date Created-
b2231832x.tif.jpg

Fan wang jing Jiumoluoshi yi 梵網經 鳩摩羅什譯

Author(s)Kumārajīva, D.
TypeText
Date Published1884
Date Created-
b22761123_v.2.tif.jpg

Fo zang jing [4 juan] Jiumoluoshi yi 佛藏經 [4卷] 鳩摩羅什譯

Author(s)Kumārajīva, D.
TypeText
Date Published-
Date Createdn.d.
b22760684.tif.jpg

Jin gang bo re bo luo mi jing / Jiumoluoshi yi 金剛般若波羅蜜經 / 鳩摩羅什譯

Author(s)Kumārajīva, D.
TypeText
Date Published-
Date Createdn.d.
b22760106.tif.jpg

Jin gang bo re bo luo mi jing / Jiumoluoshi yi 金剛般若波羅蜜經 / 鳩摩羅什譯

Author(s)Kumārajīva, D.; 鳩摩羅什
TypeText
Date Published-
Date Createdn.d.
b22317612_v.2.pdf.jpg

Jin gang bo re bo luo mi jing zong tong Zeng Fengyi zong tong 金剛般若波羅密經宗通 曾鳳儀宗通

Author(s)Zeng, Fengyi; 曾鳳儀; Kumārajīva, D.
TypeText
Date Published1885
Date Created-
b22317600.tif.jpg

Jin gang bo re lüe yi [Yuan] Mingben shu 金剛般若略義 [元]明本述

Author(s)Mingben, Shi; 明本; Kumārajīva, D.
TypeText
Date Published1923
Date Created-
b22317594_v.2.pdf.jpg

Jin gang jing yi shu [Sui] Jizang zhuan 金剛經義疏 [隋]吉藏撰

Author(s)Jizang; 吉藏; Kumārajīva, D.
TypeText
Date Published1917
Date Created-
b22760064_v.2.tif.jpg

Zhong lun [6 juan] = Mādhyamikaśāstra Jiumoluoshi yi 中論 [6卷] = Mādhyamikaśāstra 鳩摩羅什譯

Author(s)Kumārajīva, D.; 鳩摩羅什
TypeText
Date Published1907
Date Created-
  • previous
  • 1
  • next

Updated:  12 April 2016/ Responsible Officer:  University Librarian/ Page Contact:  Library Systems & Web Coordinator