Skip navigation
Skip navigation

Browsing by Author Artist: Huỳnh phương Đông

Or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30
669_79l.tif.jpg

Bèn Cho Thơm. At Thom Landing-Place

Author(s)Artist: Huỳnh phương Đông
TypeImage
Date Published-
Date Created1965
669_79f.tif.jpg

Bình-Đức Giải Phóng. Binh-Duc After Liberation

Author(s)Artist: Huỳnh phương Đông
TypeImage
Date Published-
Date Created1964
669_79o.tif.jpg

Cầu Dừa. Passerelle faite avec un tronc de cocotier

Author(s)Artist: Huỳnh phương Đông
TypeImage
Date Published-
Date Created1965
669_79n.tif.jpg

Chợ Nhị-Bình (Mỹ-tho) Giải Phóng. Nhi-Binh Market-Place After Liberation

Author(s)Artist: Huỳnh phương Đông
TypeImage
Date Published-
Date Created1964
669_79v.tif.jpg

Chợ Nhựt-Tảo (Long-an). Nhut-Tao Market.

Author(s)Artist: Huỳnh phương Đông
TypeImage
Date Published-
Date Created1964
669_79s.tif.jpg

Chợ Thom (Bế-tre) Giải Phóng. Thom (Ben-tre) in the Liberation Zone

Author(s)Artist: Huỳnh phương Đông
TypeImage
Date Published-
Date Created1965
669_79k.tif.jpg

Chợ Thom Giải Phóng. Le Marche de Thom en Zone Libre

Author(s)Artist: Huỳnh phương Đông
TypeImage
Date Published-
Date Created1965
669_79h.tif.jpg

Chợ Thom Giải Phóng. Thom After Liberation

Author(s)Artist: Huỳnh phương Đông
TypeImage
Date Published-
Date Created1965
669_79y.tif.jpg

Chuẩn Bị Bữa Sáng. Preparing Breakfast in the Forest

Author(s)Artist: Huỳnh phương Đông
TypeImage
Date Published-
Date Created1966
669_79a5.tif.jpg

Chú Ba Chánh, đội trưởng giao liên xã, một cán bộ trung kiên. Oncle Chanh, agent de liaison

Author(s)Artist: Huỳnh phương Đông
TypeImage
Date Published-
Date Created1964
669_79x.tif.jpg

Gò Lũy (Mỹ-tho) Giải Phóng. Go Luy After Liberation

Author(s)Artist: Huỳnh phương Đông
TypeImage
Date Published-
Date Created1964
669_79i.tif.jpg

Học Về. Cours de Dessin en Zone Libre

Author(s)Artist: Huỳnh phương Đông
TypeImage
Date Published-
Date Created1965
669_79u.tif.jpg

Ngôi Trường Mới (Linh-phụng Bến-tre). A Village School in Reconstruction After US Bombing

Author(s)Artist: Huỳnh phương Đông
TypeImage
Date Published-
Date Created1965
669_79a2.tif.jpg

Nữ Du Kích Củ-Chi. A Woman Guerrilla of Cu-Chi

Author(s)Artist: Huỳnh phương Đông
TypeImage
Date Published-
Date Created1964
669_79a11.tif.jpg

Ông Ba (không lùi bước trước giặc). A Guerrilla

Author(s)Artist: Huỳnh phương Đông
TypeImage
Date Published-
Date Created1965
669_79a9.tif.jpg

Ông Hai Thung, người cha bất khuất. A resistance Fighter

Author(s)Artist: Huỳnh phương Đông
TypeImage
Date Published-
Date Created1965
669_79j.tif.jpg

Phân Tán Tài Sản Để Tránh Bom Địch (Bến-tre). Food Scattered and Camouflaged Against Enemy Bombing.

Author(s)Artist: Huỳnh phương Đông
TypeImage
Date Published-
Date Created1965
669_79g.tif.jpg

Qua Cầu. Passerelle

Author(s)Artist: Huỳnh phương Đông
TypeImage
Date Published-
Date Created1965
669_79z.tif.jpg

Sau Một Cuộc Chiến Đấu. After an Engagement

Author(s)Artist: Huỳnh phương Đông
TypeImage
Date Published-
Date Created1965
669_79r.tif.jpg

Sinh Hoạt Trong Rừng. Guerrillas

Author(s)Artist: Huỳnh phương Đông
TypeImage
Date Published-
Date Created1965

Updated:  12 April 2016/ Responsible Officer:  University Librarian/ Page Contact:  Library Systems & Web Coordinator